Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky

Vitajte na Elektronickej Platforme

Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím elektronického trhoviska (ET) a informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).

IS EVO
Časť IS EVO podporuje zadávanie:

– nadlimitných zákaziek (verejná súťaž, užšia súťaž, RKsZ, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, PRK)
– podlimitných zákaziek – Bežný postup pre podlimitné zákazky (§ 112 až 116)
– zákaziek s nízkymi hodnotami so zverejnením vo vestníku (§ 117 ods. 6)
– zákaziek s nízkymi hodnotami bez zverejnenia vo vestníku (§ 117 ods. 1)
V danom systéme je možné ďalej uskutočniť prípravné trhové konzultácie (PTK), dynamický nákupný systém (DNS) a elektronickú aukciu.

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO
Časť Elektronické trhovisko podporuje zadávanie:

– podlimitných zákaziek – Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (§ 109 až 111)
– zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu
V danom systéme je možné uzavrieť rámcové dohody bez ohľadu na hodnotu zákazky a uskutočniť elektronickú aukciu.

Aktuality

Upozorňujeme všetkých používateľov IS EVO, že dňa 22.09.2023 evidujeme výpadok odosielania niektorých notifikácií na e-mail. V tomto prípade odporúčame sledovať schránku správ, ktorá je dostupná pre používateľov IS EVO po prihlásení sa na adrese www.isepvo.sk. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

V súvislosti s plánovaným nasadzovaním informačného systému eForms bol v termíne od 19.09.2023 od 18:00 hod. nedostupný IS ZÚ a od 22.09.2023 od 15:00 hod. mali byť nedostupné služby privátnej zóny a profilov VO/O a webové sídlo úradu spolu s eVestníkom. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky IS ÚVO (portál ÚVO, IS ZÚ a profil VO/O) a IS EPVO sú opätovne plne…

Od 07. júla 2023 (piatok) od 12:00 hod. bude prebiehať migrácia IS EVO do infraštruktúry Úradu vlády SR. Z uvedeného dôvodu budú informačné systémy nedostupné nasledovne: V termíne od 07. júla 2023 (piatok) od 12:00 hod. do 09. júla 2023 (nedeľa) do 22:00 hod. budú úplne nedostupné portál ÚVO, služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS ELEKTRONICKÁ PLATFORMA VO (EPVO / IS EVO) a profily VO/O. Na základe vyššie uvedených…

Dávame do pozornosti všetkým verejným obstarávateľom/obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, že od 19.06.2023 sa menia kontaktné údaje pre podporu Elektronického trhoviska. Na základe vyššie uvedeného prosíme všetkých používateľov ET, aby sa v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov obrátili na nové kontaktné údaje: E-mail: etrhovisko@vlada.gov.sk Telefón: +421 2 209 25 494

Úrad vlády SR zrušil plánovanú migráciu IS EVO do infraštruktúry Úradu vlády SR, ktorá mala spôsobiť odstávku IS ÚVO a IS EVO v termíne od 26. mája 2023 (piatok) od 18:00 hod. do 28. mája 2023 (nedeľa) do 22:00 hod. Všetky IS ÚVO (portál ÚVO, IS ZÚ a profil VO/O) a IS EVO budú v danom termíne plne dostupné. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

Od 27. januára 2023 (piatok) od 18:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie. Z uvedeného dôvodu budú IS ÚVO nedostupné nasledovne: Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné: Za spôsobené obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.

Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR upozorňujú, že verejní obstarávatelia sú od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu. Verejný obstarávateľ nie je povinný používať elektronickú platformu vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. januára 2023, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané…


ELEKTRONICKÁ PLATFORMA

Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Správcom elektronickej platformy je od 31.3.2022 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Zistiť viac