Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky

Vitajte na Elektronickej Platforme

Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím elektronického trhoviska (ET) a informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).

IS EVO
Časť IS EVO podporuje zadávanie:

– nadlimitných zákaziek (verejná súťaž, užšia súťaž, RKsZ, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, PRK)
– podlimitných zákaziek – Bežný postup pre podlimitné zákazky (§ 112 až 116)
– zákaziek s nízkymi hodnotami so zverejnením vo vestníku (§ 117 ods. 6)
– zákaziek s nízkymi hodnotami bez zverejnenia vo vestníku (§ 117 ods. 1)
V danom systéme je možné ďalej uskutočniť prípravné trhové konzultácie (PTK), dynamický nákupný systém (DNS) a elektronickú aukciu.

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO
Časť Elektronické trhovisko podporuje zadávanie:

– podlimitných zákaziek – Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (§ 109 až 111)
– zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu
V danom systéme je možné uzavrieť rámcové dohody bez ohľadu na hodnotu zákazky a uskutočniť elektronickú aukciu.

Aktuality

Vážení používatelia, v termíne od 16.07.2024 (utorok) od 18:00 hod. do 17.07.2024 (streda) do 07:00 hod. a od 17.07.2024 (streda) od 18:00 hod. do 18.07.2024 (štvrtok) do 07:00 hod., teda mimo prevádzkových hodín Elektronického trhoviska, je z dôvodu technickej údržby plánovaná kompletná odstávka systému (t. j. nebudú k dispozícii žiadne funkcionality systému). Za spôsobené obmedzenia sa ospravedlňujeme.

Od 16. februára 2024 (piatok) od 14:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie. POZOR!Z uvedeného dôvodu nebude možné od 16.02.2024 (piatok) 14:00 do 18.02.2024 (nedeľa) 24:00 vytvoriť v IS EVO (http://www.isepvo.sk) žiadnu novú zákazku (nadlimitnú, podlimitnú ani zákazku s nízkou hodnotou so zverejnením/bez zverejnenia vo vestníku) a ani…

Od 26. januára 2024 (piatok) od 14:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie. POZOR!Z uvedeného dôvodu nebude možné od 26.01.2024 (piatok) 14:00 do 28.01.2024 (nedeľa) 24:00 vytvoriť v IS EVO (http://www.isepvo.sk) žiadnu novú zákazku (nadlimitnú, podlimitnú ani zákazku s nízkou hodnotou so zverejnením/bez zverejnenia vo vestníku) a ani…

V predpokladanom termíne od 10.10.2023 (utorok) 18:00 do 16.10.2023 (pondelok) 09:00 bude prebiehať na Úrade pre verejné obstarávanie implementácia nového informačného systému eForms, ktorý nahradí Informačný systém zberu údajov (IS ZÚ). POZOR!Z uvedeného dôvodu nebude možné od 10.10.2023 (utorok) 18:00 do 16.10.2023 (pondelok) 09:00 vytvoriť v IS EVO (www.isepvo.sk) žiadnu novú zákazku (nadlimitnú, podlimitnú ani…

Upozorňujeme všetkých používateľov IS EVO, že dňa 22.09.2023 evidujeme výpadok odosielania niektorých notifikácií na e-mail. V tomto prípade odporúčame sledovať schránku správ, ktorá je dostupná pre používateľov IS EVO po prihlásení sa na adrese www.isepvo.sk. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

V súvislosti s plánovaným nasadzovaním informačného systému eForms bol v termíne od 19.09.2023 od 18:00 hod. nedostupný IS ZÚ a od 22.09.2023 od 15:00 hod. mali byť nedostupné služby privátnej zóny a profilov VO/O a webové sídlo úradu spolu s eVestníkom. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky IS ÚVO (portál ÚVO, IS ZÚ a profil VO/O) a IS EPVO sú opätovne plne…

Od 07. júla 2023 (piatok) od 12:00 hod. bude prebiehať migrácia IS EVO do infraštruktúry Úradu vlády SR. Z uvedeného dôvodu budú informačné systémy nedostupné nasledovne: V termíne od 07. júla 2023 (piatok) od 12:00 hod. do 09. júla 2023 (nedeľa) do 22:00 hod. budú úplne nedostupné portál ÚVO, služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS ELEKTRONICKÁ PLATFORMA VO (EPVO / IS EVO) a profily VO/O. Na základe vyššie uvedených…


ELEKTRONICKÁ PLATFORMA

Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Správcom elektronickej platformy je od 31.3.2022 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Zistiť viac