Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky
  1. Domov
  2. Dokumentácia

Dokumentácia

Verejný obstarávateľ

Predchádzajúce verzie príručiek a odporúčaní pre systém EVO ver. 18.0 nájdete v archíve EVO.
Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu (verzia 8.0, 07. 04. 2022) Dôležité
On-line sprístupnenie ponúk (verzia 1.1, 15. 07. 2021)
Verejná súťaž (verzia 1.2, 08. 11. 2021)
Bežný postup pre podlimitné zákazky (verzia 1.3, 31. 01. 2023) Dôležité
Zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením vo vestníku (verzia 1.2, 08. 11. 2021) Dôležité
Zákazky s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku (verzia 1.0, 04. 04. 2022) Dôležité
Elektronická aukcia (verzia 1.0, 18. 10. 2018)
Vzorový aukčný poriadok (verzia 1.0, 12. 04. 2019)
Komisia (verzia 1.0, 18. 10. 2018)
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ (verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Záujemca/Uchádzač

Záujemca/uchádzač (verzia 1.3, 14. 10. 2021)
Elektronická aukcia (verzia 1.0, 18. 10. 2018)

Rýchly sprievodca

Uvedené dokumenty jednoduchou formou vysvetľujú čiastkové funkcie systému a sú neoddeliteľnou súčasťou príručiek.