Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky
  1. Domov
  2. Príručky

Príručky

Verejný obstarávateľ/Obstaraváteľ

Archív dokumentácie návodov
On-line sprístupnenie ponúk (verzia 1.0, 14. 10. 2020)
Konverzia zákaziek do systému EVO (verzia 1.0, 18. 10. 2018)
Verejná súťaž (verzia 1.1, 22. 12. 2020)
Verejná súťaž (verzia 1.0, 11. 03. 2020)
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (verzia 1.2, 08. 11. 2021)
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (verzia 1.1, 22. 12. 2020)
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (verzia 1.0, 10. 03. 2020)
Zákazky s nízkou hodnotou (verzia 1.1, 22. 12. 2020)
Zákazky s nízkou hodnotou (verzia 1.0, 14. 10. 2019)

Záujemca/Uchádzač

Záujemca/Uchádzač (verzia 1.2, 17. 09. 2019)
Záujemca/Uchádzač (verzia 1.1, 28. 08. 2019)
Záujemca/Uchádzač (verzia 1.0, 18. 10. 2018)
Ako sa zaevidovať do konvertovanej zákazky (verzia 1.0, 18. 10. 2018)