Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky
  1. Domov
  2. O systéme

O systéme

ELEKTRONICKÁ PLATFORMA

Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Správcom elektronickej platformy je od 31.3.2022 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím:
– informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)
– elektronického trhoviska (ET)


Časť IS EVO podporuje zadávanie:

– nadlimitných zákaziek (verejná súťaž, užšia súťaž, RKsZ, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, PRK)
– podlimitných zákaziek – Bežný postup pre podlimitné zákazky (§ 112 až 116)
– zákaziek s nízkymi hodnotami so zverejnením vo vestníku (§ 117 ods. 6)
– zákaziek s nízkymi hodnotami bez zverejnenia vo vestníku (§ 117 ods. 1)
V danom systéme je možné ďalej uskutočniť prípravné trhové konzultácie (PTK), dynamický nákupný systém (DNS) a elektronickú aukciu.

Časť Elektronické trhovisko podporuje zadávanie:

– podlimitných zákaziek – Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (§ 109 až 111)
– zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu
V danom systéme je možné uzavrieť rámcové dohody bez ohľadu na hodnotu zákazky a uskutočniť elektronickú aukciu.